14

VR-ORATOR

VR-Orator (2022) EN

The art project „VR-Orator” was made to help people with fear of public speaking break down the barrier that prevents them from speaking freely in front of the audience. VR technology allows you to simulate various perceptual experiences, designing virtual events with a wide range of possible applications. In this case, the speaker finds himself in front of a group of people. By talking to them – through practice – he breaks his own psychological blockages such as fear of public speaking.

The art project was made using Unreal Engine 5, the project will be promoted in the form of VR installation and free application (which you can download by clicking on this link: Dropbox LINK (1.6GB .zip).

Contact: rochforowicz@gmail.com

VR-Orator (2022) PL

Projekt „VR-Orator” został zrealizowana w celu ułatwienia przełamania bariery, która utrudnia swobodne wysławianie się przed szerszą publicznością. Technologia VR pozwala na symulowanie różnych doświadczeń percepcyjnych, umożliwiając projektowanie zdarzeń wirtualnych o najróżniejszym charakterze. W tym przypadku mówca znajduje się przed grupą słuchaczy, do której może przemawiać pokonując swoje blokady psychiczne, tym samym ujarzmiając lęk przed wystąpieniami publicznymi.

Aplikacja została zrealizowana za pomocą silnika Unreal Engine 5, projekt ma charakter artystyczny, jest promowany w formie instalacji audiowizualnej, a także darmowej aplikacji dostępnej pod tym linkiem: Dropbox LINK (1.6GB .zip).

Kontakt: rochforowicz@gmail.com