14

VR-ORATOR

VR-Orator (2022) EN

As a long-time teacher at art and design universities, I have often witnessed situations when young and very talented students did not do well in defending their diploma theses or other public appearances.
I also remember from my own experience, when I was a student and later – a young employee of the teaching staff, that confronting the audience was never a pleasant experience for me. Fear of public speaking made it difficult for me to express myself during important events many times.
My observations show that the ability to deal with anxiety states is a talent that is difficult to develop, because it requires, first of all, practice – gradually expose yourself to the things that make you anxious, and it is also very helpful to perform various psychoanalytical exercises. Among people who are particularly sensitive to this disorder, support often requires proper guidance by a specialist (cognitive behavioral therapy), sometimes taking anxiolytic drugs such as e.g. hydroxyzine.

The art project „VR-Orator” was made to help people with fear of public speaking break down the barrier that prevents them from speaking freely in front of the audience. VR technology allows you to simulate various perceptual experiences, designing virtual events with a wide range of possible applications. In this case, the speaker finds himself in front of a group of people. By talking to them – through practice – he breaks his own psychological blockages such as fear of public speaking.

The art project was made using Unreal Engine 5, the project will be promoted in the form of VR installation and free application (which you can download by clicking on this Dropbox LINK (1.6GB .zip).

Contact: rochforowicz@gmail.com

VR-Orator (2022) PL

Jako wieloletni wykładowca pracujący na uczelniach o profilu artystycznym wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, kiedy to młodzi i często bardzo zdolni studenci nie wypadali dobrze podczas obron prac dyplomowych, lub podczas innych wszelkiego rodzaju wystąpień o charakterze publicznym.
Pamiętam również z własnego doświadczenie, kiedy to byłem studentem, a później młodym pracownikiem kadry dydaktycznej, iż konfrontacja z publicznością nigdy nie należała dla mnie do przyjemnych doświadczeń. Trema wielokrotnie utrudniała mi wypowiadanie się podczas ważnych wydarzeń.
Z moich spostrzeżeń wynika, iż umiejętność radzenia sobie ze stanami lękowymi jest talentem trudnym do wykształcenia, ponieważ wymaga przede wszystkim praktyki – pewnego rodzaju oswojenia lęku, ponadto pomocne okazuje się wykonywanie różnych ćwiczeń o charakterze psychoanalitycznym. Wśród ludzi szczególnie wrażliwych i silnie doświadczających stanów lękowych, pokonanie problemu często wymaga właściwego poprowadzenia przez specjalistę, czasem przyjmowania leków przeciwlękowych, takich jak np. hydroksyzyna.

Projekt „VR-Orator” został zrealizowana w celu ułatwienia ludziom ze stanami lękowymi przełamania bariery, która uniemożliwia im swobodne wysławianie się przed publicznością. Technologia VR pozwala na symulowanie różnych doświadczeń percepcyjnych, umożliwiając projektowanie zdarzeń wirtualnych o najróżniejszym charakterze. W tym przypadku mówca znajduje się przed grupą słuchaczy, do której może przemawiać przełamując swoje blokady psychiczne, tym samym ujarzmiając lęk przed wystąpieniami publicznymi.

Aplikacja została zrealizowana za pomocą silnika Unreal Engine 5, projekt ma charakter artystyczny, jest promowany w formie instalacji audiowizualnej, a także darmowej aplikacji dostępnej pod tym Dropbox LINK (1.6GB .zip).

Kontakt: rochforowicz@gmail.com