portfolio.indd

IDENTYFIKACJA – UPGRADE!Warsaw

W latach 2007-2012 organizowałem warszawski węzeł międzynarodowej akcji Upgrade!International. Były to cykliczne spotkanie kuratorów, organizatorów i artystów związanych ze sztuką nowych mediów. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia było stworzenie oryginalnej identyfikacji wizualnej, która wyraźnie odróżniałaby się od jakichkolwiek innych wydarzeń artystycznych. Efekt mojej pracy widać na ilustracjach. Na przestrzeni lat udało się zorganizować liczne wydarzenia artystyczne i wystawy. Dwukrotnie odbył się międzynarodowy festiwal sztuki multimedialnej w Skopje i w Sao Paulo. Jako kurator i organizator Upgrade!Warsaw promowałem twórców związanych z warszawskim węzłem: Pawła Janickiego ?Mapping Chopin?, ?The Tangled Sky?; Agatę Groszek; Karola Radziszewskiego ?Fag Fighters?; Krzysztofa Żwirblisa ?Housing estate television (Zielona Góra)?; ?Unselfish urban space ? winter garden?.